Zdjecia z terenu

Zdjecia z terenu

Zdjecia z terenu

Zdjecia z terenu

Zdjęcia z terenu

Zdjęcia z terenu

Al. Krakowska

Al. Krakowska

Cylichowska

Cylichowska

Salon Skoda ul. Modlińska

Salon Skoda ul. Modlińska

Kościół ul. Kobiałka

Kościół ul. Kobiałka

Oferta

SDR GEODECI S.C. oferuje usługi z zakresu geodezji inżynieryjno - gospodarczej:

.: Obsługa inwestycji budowlanych kubaturowych:

.: wytyczenie granic działek,

.: wytyczenie obiektów pod wykop,

.: pomiary mas ziemnych,

.: wytyczenie osi konstrukcyjnych i wskaźników montażowych,

.: kontrola wykonania elementów żelbetowych,

.: kontrola pionowości ścian i szybów windowych,

.: wytyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich,

.: inwentaryzacja powykonawcza.

.: Wytyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, i urządzeń infrastruktury technicznej.

.: Opracowanie map do celów projektowych (tradycyjnych jak również numerycznych).

.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej.

.: Opracowanie map do celów prawnych.

.: Wytyczenie, inwentaryzacja i sporządzanie dokumentacji powykonawczej innych obiektów budowlanych.

.: Obmiary obrysów i wnętrz budynków (pomiar powierzchni użytkowej lokali i budynków).

.: Inne pomiary inżynieryjne.

 

Gwarantujemy najwyższy poziom usług. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

SDR GEODECI S.C.
ul. Botewa 4E/181
03-127 Warszawa


BIURO
ul. Chmielna 11 lok. 15
00-021 Warszawa
sdrgeodeci@sdrgeodeci.pl

+ 48 604 277 761
+ 48 501 453 113
+ 48 604 277 718

NIP 524-23-59-210  Regon 016333670

Ostatnia realizacja

.: Salon Skoda - ul. Modlińska Warszawa
Salon Skoda - ul. Modlińska Warszawa
zobacz wszystkie realizacje »