Zdjecia z terenu

Zdjecia z terenu

Zdjecia z terenu

Zdjecia z terenu

Zdjęcia z terenu

Zdjęcia z terenu

Al. Krakowska

Al. Krakowska

Cylichowska

Cylichowska

Salon Skoda ul. Modlińska

Salon Skoda ul. Modlińska

Kościół ul. Kobiałka

Kościół ul. Kobiałka

.: Salon Skoda - ul. Modlińska Warszawa

Salon Skoda - ul. Modlińska Warszawa

Geodezyjna obsługa budowy elemententów konstrukcyjnych.

.: Linia wysokiego napięcia Wyszków

Linia wysokiego napięcia Wyszków

Pomiar geodezyjny przęsła w ramach testów polowych realizowanych na rzecz projektu pn.:„Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniuinnowacyjnych technik pomiarowych” (SDZP) – Weryfikacja niezawodności technicznej SDZP –Podzadanie H2-2.

Pomiar przewodów fazowych, czujników, punktów zaczepienia izolatora w trzech sesjach pomiarowych oraz obiektów sytuacyjnych znajdujących się pod linią.

.: Osiedle Sprawna

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy budynku wielorodzinnego.

.: Budowa kościoła przy ul. Kobiałka

Budowa kościoła przy ul. Kobiałka

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy konstukcji żelbetowej.

.: ul. Gładka/Hynka

Kompleksowa obsługa geodezyjna budynku biurowego wraz z infrasruktura towarzyszącą.

.: Farmy wiatrowe - SEVIVON sp. z o.o.

Farmy wiatrowe - SEVIVON sp. z o.o.

Sporządzenie mapy do celów projektowych w formie mapy numerycznej pod projekt farm wiatrowych w powiecie sierpeckim. Powierzchnia ogólna ok 1400ha.

.: Osiedle pod Dębami

Osiedle pod Dębami

Sporządzenie mapy do celów projektowych, uzgodnienie kompletnego projektu w ZUDP, kompleksowa obsługa geodezyjna, podział nieruchomości.

.: Osiedle Gocławek ul. Rezedowa

Kompleksowa obsługa geodezyjna.

.: Wesoła Residence ul. Armii Krajowej

Wesoła Residence ul. Armii Krajowej

Sporządzenie mapy do celów projektwych oraz kompleksowe uzgodnienie całego osiedla w ZUDP

.: Tymczasowe targowisko przy ul. Skorochód-Majewskiego

Tymczasowe targowisko przy ul. Skorochód-Majewskiego

Kompleksowa obsługa geodezyjna. Tyczenie i inwentaryzacja sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, układu drogowego i pawilonów handlowych.

.: Osiedle "Igrzyskowa"

Osiedle

Tyczenie i inwentaryzacja układu drogowego na osiedlu mieszkaniowym "Igrzyskowa" przy ul. Modlińskiej

.: Salon samochodowy Volvo Al. Jerozolimskie

Tyczenie, inwentaryzacja układu drogowego i przyłącza wodociągowego.

.: Osiedle Rajgras

Osiedle Rajgras

.: opracowanie numerycznej mapy do celów projektowych
.: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu osiedla
.: kompleksowa obsługa geodezyjna

.: Brześce gm. Góra Kalwaria

Brześce gm. Góra Kalwaria

opracowanie numerycznej mapy do celów projektowych dla pola golfowego o powierzchni 130ha

.: Budynek mieszkaniowo-usługowy przy ul. Siennej

Budynek mieszkaniowo-usługowy przy ul. Siennej

.: założenie, pomiar i wyrównanie osnowy realizacyjnej
.: analiza dokumentacji projektowej
.: wytyczenie obrysu budynku pod wykop
.: wytyczenie osi na ławach ciesielskich
.: tyczenie osi konstrukcyjnych , miejsc usytuowania ścian nośnych oraz podstawowych obiektów budynku
.: przenoszenie wskaźników konstrukcyjnych na wyższe kondygnacje (pion optyczny)
.: pomiary powykonawcze (badanie pionowości szybów windowych)
.: wyznaczanie wskaźników montażowych i wskaźników wysokościowych do montażu elewacji i okien
.: sporządzanie szkiców dokumentacyjnych, szkiców tyczenia oraz dokumentacji powykonawczej

.: Osiedle Parzniew

Osiedle Parzniew

.: kompleksowa obsługa budowy
.: tyczenie osi budynku na powtarzalnych kondygnacjach (budynki 2-piętrowe)
.: tyczenie i inwentaryzacja ogrodzenia
.: tyczenie i inwentaryzacja urządzeń podziemnych
.: tyczenie i inwentaryzacja układu drogowego

.: Osiedle ''Brzeziny''

Osiedle ''Brzeziny''

.: wykonanie mapy do celów projektowych
.: założenie, pomiar osnowy pomiarowej i realizacyjnej
.: tyczenie i inwentaryzacja kabli energetycznych NN i SN
.: tyczenie i inwentaryzacja kanalizacji teletechnicznej
.: tyczenie i inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej
.: tyczenie i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej
.: tyczenie i inwentaryzacja gazociągu
.: tyczenie i inwentaryzacja układu drogowego
.: tyczenie i inwentaryzacja budynków
.: kompleksowa obsługa geodezyjna budynków na terenie osiedla
.: prace kameralne:
    .: obliczenia i wyrównanie osnowy pomiarowej i realizacyjnej
    .: opracowanie projektów budynków do obsługi geodezyjnej i wytyczenia w terenie
    .: przygotowanie do wytyczenia urządzeń podziemnych i układu drogowego
    .: opracowanie pomiarów inwentaryzacyjnych
    .: sporządzanie szkiców dokumentacyjnych, szkiców tyczenia oraz dokumentacji powykonawczej

.: Osiedle "Lewandów"

Osiedle

: wykonanie mapy do celów projektowych
.: założenie, pomiar osnowy pomiarowej i realizacyjnej
.: tyczenie i inwentaryzacja kabli energetycznych NN i SN
.: tyczenie i inwentaryzacja kanalizacji teletechnicznej
.: tyczenie i inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej
.: tyczenie i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej
.: tyczenie i inwentaryzacja gazociągu
.: tyczenie i inwentaryzacja układu drogowego
.: tyczenie i inwentaryzacja budynków
.: kompleksowa obsługa geodezyjna budynków na terenie osiedla
.: prace kameralne:
.: obliczenia i wyrównanie osnowy pomiarowej i realizacyjnej
.: opracowanie projektów budynków do obsługi geodezyjnej i wytyczenia w terenie
.: przygotowanie do wytyczenia urządzeń podziemnych i układu drogowego
.: opracowanie pomiarów inwentaryzacyjnych
.: sporządzanie szkiców dokumentacyjnych, szkiców tyczenia oraz dokumentacji powykonawczej

Kontakt

SDR GEODECI S.C.
ul. Botewa 4E/181
03-127 Warszawa


BIURO
ul. Chmielna 11 lok. 15
00-021 Warszawa
sdrgeodeci@sdrgeodeci.pl

+ 48 604 277 761
+ 48 501 453 113
+ 48 604 277 718

NIP 524-23-59-210  Regon 016333670

Ostatnia realizacja

.: Salon Skoda - ul. Modlińska Warszawa
Salon Skoda - ul. Modlińska Warszawa
zobacz wszystkie realizacje »